Посебниот изглед на Veneton 13 (Медитеран Плус) ќерамидата на покривот му дава медитеранска елеганција. Најчесто
се користи на Медитеранот по што го добива и името. Островите, брегот и приморјето се изложени на екстремни климатски услови и ретко кои покриви можат да ги сочуваат објектите при силни бури. Оваа ќерамида со своите длабоки жлебови обезбедува водонепропустливост и при многу мала закосеност на покривот. Лизгачката област од 3 см обезбедува економичност и ефикасност. Затоа оваа ќерамида е една од најбезбедните, најефикасните и најубавите покривни материјали.
  • Димензии: 27.5 х 44.0 cm
  • Парчиња во м2: 13.6-14.4 парчиња
  • Покривна ширина: 21 cm
  • Покривна должина: 33.0-35.0 cm
  • Тежина по парче: 3,20 kg
  • Минимален нагиб на покрив со подконструкција: 15°
  • Покривна ширина: 21 cm
  • Парчиња во палета: 300 парчиња

Продажба