Производство

Тулите Wienerberger се произведуваат во модернизирани и автоматизирани погони. Тулата се добива со мешање на глина, силикатен песок и струготини во размер 3:1:1.

  • Wienerberger ја произведува линијата на производи Porotherm

Wienerberger инвестираше во модернизација на технологија и во зголемување на квалитетот и капацитетот на производство. Денес Wienerberger произведува тули со висок квалитет и со специфични својства. Winerberger го произведува системот Porotherm, кој со своите одлични топлински својства и својствата против земјотреси е уникатен производ на пазарот.

  • Porotherm се произведува од глина, песок и струготини

За производство на тулите користиме три основни суровини: глина, песок и струготини, кои ги вадиме од блиските наоѓалишта.

Глината ја вадиме од сопствените наоѓалишта, каде што се ископува од април до јуни, поради временските услови и од каде со камиони се пренесува и се складира во депото на погонот. Песокот исто така го вадиме од сопствени наоѓалишта, додека струготините ги набавуваме од пиланите.

Струготините се додаваат затоа што го намалуваат стегнувањето, а со тоа и деформирањето и пукањето на производот, а воедно и го намалуваат времето на сушење и потребната енергија, затоа што создаваат дополнителна топлина со согорувањето. По горењето на струготините, во глинениот производ остануваат микрошуплини и тој е порозен.

Токму тоа својство придонесува за отпорност на тулата на премин на топлина.

  • Процес на производство

Процесот на производство почнува со мешање на суровините во размер 3:1:1. Глината најпрво се навлажнува, се меша и се потиснува во вакуум преса.

Од пресата излегува бесконечна лента која се сече со затегнати жици.

Таквата сурова тула се поставува на вагони за сушење и се остава да одлежи во сушарница.

Сушењето на тулата се одвива во тунелска сушарница, а се врши со жежок воздух. Тулата се пече во тунелска печка. Печката е градена на систем на тунел со двојни ѕидови. Времето потребно за минување на производите низ печката е од 20 до 25 часови.

Количеството на испечени производи е 60 вагони дневно.

  • Пакување на производите

Готовите производи се сортираат, се поставуваат на палети и се пакуваат. Пакувањето се врши автоматски со навлекување фолија.

Складирањето на производите се врши во три реда, еден до друг. Така спакуваните производи се заштитени со термофолија и не впиваат влага од дождовите, ниту има други проблеми со атмосферските влијанија.

Производите на Wienerberger се со највисок квалитет што се контролира во текот на целиот производствен процес. Затоа тулата Wienerberger e најдобриот избор. „Тула создадена по мерка на човекот.“

Male and female project manager collaborating in front of computer screen at office

Пријава за Newsletter

Претплатете се на нашиот Newsletter и бидете први што ќе ги дознаете нашите најнови вести, производи, статии и промоции.
Внесете го Вашето име и е-пошта.

Продажба