Услови за користење

 

Нешто што би било корисно да се знае!

Веб-страницата на Wienerberger е инсталирана за да Ве информира за корпорацијата Wienerberger и за нејзините производи и услуги.

Wienerberger се оградува од секаква одговорност што може да настане врз основа на неточни информации.

Исто така, сакаме да Ве известиме дека базата на компанијата Wienerberger, според законот за е-меил комуникација, може да се пронајде.

Заштитата на базата на податоци ја сфаќаме многу сериозно, а повеќе за тоа можете да најдете во нашата Изјава за приватноста.

Одговорност:

Сите информации што можете да ги пронајдете на нашите веб-страници се внимателно составени, меѓутоа, не сме во можност да дадеме никаква гаранција за нашите страници. Wienerberger експлицитно се оградува од секаква одговорност што би можела да произлезе од неточните информации содржани на нашите веб-страници.

Wienerberger ќе се обиде да обезбеди нашите веб-страници секогаш да бидат достапни, меѓутоа, корисниците немаат право на приговор на тоа. Wienerberger е овластен да ја ограничи или да ја оневозможи достапноста и можноста за употребата на веб-страницата на своја сопствена одговорност. Wienerberger не може да се смета за одговорен за штетата што би можела да настане со користење на веб-страницата во време кога пристапот е ограничен или оневозможен. 

Информации за авторски права:

Целата содржина на веб-страниците на Wienerberger (текстови, фотографии, анимации) е заштитена со авторски права и строго е забрането нивно копирање и понатамошно дистрибуирање без јасно одобрување од страна на Wienerberger.

Продажба