Architects in their office

Кариера

Нашите вработени се еден од клучните фактори за нашиот успех. Нивните квалификации, мотивацијата и преданоста се основата за одржливост и конкурентност на групацијата Wienerberger. Во потрага сме по луѓе што се самомотивирани, предани и кои се способни да мислат и да дејствуваат претприемнички. Од нашите вработени очекуваме фокусираност на решенија и лична одговорност.

Marketing Expert
Marketing Expert
MARKETING EXPERT
 
Responsibilities:
 
 • Marketingstrategy for the category as well as the tactical execution such as developing brochures, tactical advertising, training materials, catalogues and other promotional activities
 • Communicate plan and lead implementation of activity to deliver strategies and plans
 • Recommend & implement changes that will drive increased return on marketing spend and better efficiencies
 • Research the markets and get the information about the sales, methods of marketing, competitors, prices, marketing outlets, and distribution channels to develop sales and marketing strategies
 • Analyze the results based on the information collected to develop marketing campaigns or satisfy the requirement for having useful data at management level
 • Conduct an audit of the existing needs in the business for management information
 • Comply and keep up to date all relevant business information
 • Manage the market intelligence budget
 • Production of cost effective promotional literature and other promotional material using a variety of forms
 • Manage exhibitions and events
 • Manage stock of literature, sales gifts etc.
 • Order branded sales gifts (factory clothing, banners etc.)
 • Manage purchase orders and invoicing  (invoice queries)
 • Support the digital marketing activities. Basic experience with CMS systems, website and content development, on-page SEO. Maintain contacts with media, marketing, advertising and PR agencies, printing houses, etc., negotiate prices and provisos with them
 • Support the company’s team briefing process, in a positive manner, carrying out team briefs in the timescales set

Knowledge, Skills & Experience we are looking for:

 • Relevant degree in marketing or business related subject
 • Previous experience managing a marketing function – more than two years
 • Excellent knowledge of English language / Albanian laguage would be concidered as an advantage
 • Computer skills – MS Office, graphics design programs
 • Basic CMS experience would be considered as an advantage
 • Ability to manage a number of projects at the same time
 • Creative thinker who has innovative ideas and can work with others to develop those ideas

We offer:

 • Professional realization in an established international company
 • Opportunity to train and enhance professional skills

If all of the above sounds like you we look forward to receiving your CV in English on e-mail address: petya.avramova@wienerberger.com

All personal data is protected by law and will be treated in confidentiality.

Only short-listed applicants will be contacted.

 • Да се работи за Wienerberger

Wienerberger на своите вработени им нуди фер и мотивирачки надоместок, рамна хиерархија и можност за активно учествување во развојот на општеството – со други зборови, работно опкружување што ги поддржува врвните резултати и личниот развој.

Веруваме во професионалниот развој на нашите вработени и во силната корпоративна култура како темел за лично залагање и долгорочен успех.

 • Бидете дел од Wienerberger
Female and male managers sitting at table talking about presentation chart on TV-screen
Канцеларија

Нашите вработени се еден од клучните фактори за нашиот успех.

Со своите квалификации, преданоста и мотивацијата, тие ја гарантираат одржливоста и конкурентноста на групацијата Wienerberger. Во потрага сме по мажи и жени кои ќе бидат силно лично предани на работата и кои имаат страст за работата, како и по оние кои знаат да мислат и да дејствуваат претприемнички.

Од нашите вработени очекуваме да бидат фокусирани на решенија и да имаат силно чувство за лична одговорност.

Во замена за тие квалитети нудиме фер и мотивирачки надоместок, атрактивни поттици, рамна хиерархија и можност за активно учествување во развојот на компанијата – со други зборови, услови што обезбедуваат оптимално опкружување за постигнување врвни деловни резултати и личен развој.

 • Растете со Wienerberger
Factory worker checking packaging machine
Фабрика

На нашите вработени им нудиме широка палета на интерна и екстерна едукација и оспособување, како што е презентацијата на производите, работилници за управување со проекти и семинари за развој на техниките за презентација. На пример, нашите вработени можат да учествуваат во семинар за градење на карактерот што се темели на моделот на комуникацискиот процес (PCM).

Програмата Wienerberger Ready4Excellence за идните таленти, дава можност за личен развој и прекугранична размена на информации во меѓународното опкружување.

Заедно со  Wienerberger Engineering Academy (академија за инженери), основавме и постојана образовна институција за различни технички подрачја во керамичката дејност. Во неа се нудат посебни модули и програми за теми што се однесуваат на оптимизација на погоните и процесите, како и на енергетската ефикасност и рентабилност. Наставниот план опфаќа основни и напредни курсеви со програма за обука на раководители на погони.

Нашиот сектор за цевки и бетонски плочки (Pipes & Pavers Division) заедно со Универзитетот Pipelife се фокусира на понатамошна имплементација на програмата LeanSix Sigma.

Woman looking at computer screen in front of brick-lined wall

Kонтакт

Пронајди како да контактираш со некој од Главната Канцеларија или внеси ги прашањата преку онлајн формуларот.