Wienerberger contact

Контакт

Пронајди како да контактираш со некој од Управата на Винербергер или внесете ги Вашите прашањата во онлајн формуларот. Ве очекуваме.

Винербергер дооел Виница

  • ул. „ИГМ Пролетер“ бр. 1 2310 Виница
  • +389/ (0)33 361 332
  • office.mk@wienerberger.com
  • +389/ (0)33 361 930

Продажба