Wienerberger contact

Контакт

Пронајди како да контактираш со некој од Управата на Винербергер или внесете ги Вашите прашањата во онлајн формуларот. Ве очекуваме.

Винербергер дооел Виница

  • ул. „ИГМ Пролетер“ бр. 1 2310 Виница
  • +389/ (0)33 361 332
  • office.mk@wienerberger.com
  • +389/ (0)33 361 930

Вашите податоци ќе бидат третирани како доверливи. Вашата согласност може да се повлече во секое време со кликнување на линкот за откажување на њуслетерот или со испраќање на барање по меил на office.mk@wienerberger.com.

Законитоста за обработката на Вашите податоци пред да ја повлечете Вашата согласност ќе остане непроменета. За сите детали за складирање, обработка и бришење на Вашите податоци, како и Вашите права во врска со користењето на Вашите лични податоци, Ве молиме проучете ја нашата Политика за приватност. *