Contiton 9 (Болеро) ќерамидите ги препорачуваме на сите кои сакаат поедноставни форми. Со сите карактеристики кои ги красат ќерамидите со голем формат, Contiton 9 (Болеро) е едноставно, естетско, брзо и економично покривно решение.
  • Димензии: 30.0 x 50.0 cm
  • Парчиња во м2: 9.3-10.6 парчиња
  • Покривна ширина: 25,50 cm
  • Покривна должина: 37.0-42.5 cm
  • Тежина по парче: 3,50 kg
  • Минимален нагиб на покрив со подконструкција: 15°
  • Покривна ширина: 25,50 cm
  • Парчиња во палета: 240 парчиња

Продажба