Clean and clear hero image

Грижа за поплочените површини во дворот

Во процесот на експлоатација, секоја поплочена површина има потреба од поддршка, па дури и оние од висококвалитетните бетонски плочки и бехатон произведени од Semmelrock. Поради тоа, пожелно е најмалку еднаш годишно, на крајот на летото или на почетокот на пролетта, бетонските плочки и бехатонот да се исчистат од наталожените нечистотии.   

Првично чистење по поплочувањето

По поставувањето на бетонските павер-елементи, препорачливо е да се изврши првично чистење на поплочената површина со мека четка и вода. Во случај на користење градежни раствори врз површината, дамките од нив можат да се отстранат со помош на соодветни препарати со концентрација во согласност со препораките на производителот. 

Исчистете ја мрснотијата

Ако по поплочената површина нема дамки кои бараат специјално третирање, откако ќе ги отстраните сувите лисја, обидете се да се справите со остатоците од почвата или правот со чиста вода и четка со меки влакна. Имајте предвид дека средствата за чистење што обично ги користите за внатрешноста на домот не се погодни за бетонските павер-елементи, со оглед на тоа што често имаат восочни и пенливи состојки, кои можат да ја намалат отпорноста на лизгање на поплочената површина.

При големо замрзнување на површината може да се примени специјализирана техника за мокро чистење со млазови вода и меки четки. Бидете внимателни да не го оштетите или извадите материјалот од фугите.

Важно: Избегнувајте пареа и апарати за чистење под висок притисок! 

Проверете ги фугите

Освен периодичното чистење на површината на бехатонот или плочките, исклучително е важно периодично да се следи количеството материјал во фугите и да се дополнува со песок.

Фугите, пополнети со несврзан кварцен песок, треба да се чистат така што ќе се внимава материјалот за фугирање да не се отстрани или да се извади од фугата. Машините за чистење не треба да предизвикуваат вертикално вшмукување на фугата. Пожелно е да се користат машини специјално наменети за чистење на бетонски површини. Не користете водни млазници и млазници со пареа! При големи замрзнувања на површината да се користи специјализирана техника за мокро чистење со млазови вода, меки четки и соодветни препарати за чистење на алкална основа. За обезбедување подолготрајна чистота и запазување на почисти бои на производите со измиена површина (La Linia, Pastella, Naturo), Semmelrock Stein+Design при процесот на производство на овие производи го става фабричкиот жиг Semmelrock Protect®.

Смеса за фугирање Stones Eco

Ако не сте успеале да се погрижите за фугите пред да дојде зимата, пролетта е вистинското време да проверите дали фугите се полни со материјал. Доколку е неопходно, дополнете ги со цел да се зачува стабилноста на поплочената површина и да се заштити од ерозија. Пополнете ги сите празнини меѓу елементите на поплочената површина. Фугите кои се пополнети со несврзан кварцен песок треба да се чистат така што машините не треба да предизвикаат хоризонтално вшмукување од површината. Ако има плевел во фугите, пожелно е да се чистат периодично, за да се избегне да пушти подлабоки корени. Сепак, отстранувањето на плевелот зависи од неговиот опфат. Во поекстремни случаи тоа може да се реши со користење на специјализирани препарати. Направете го тоа една недела пред чистењето на поплочената површина. Ако барате долгорочно решение на проблемот, Semmelrock предложува долгорочно решение за здодевното отстранување на плевелот од фугите.

Смесата за фугирање STONES ECO е одлично решение, кога се исполнети следниве услови за монтажа:

  • бехатонот е поставен врз дренажни слоеви од дробена фракција со различна големина на зрната, според методот „сува монтажа“;
  • празната фуга е длабока најмалку 3 cm. 
Проверете ги олуците

Осигурете се водата што истекува од олуците да биде насочена настрана од поплочената површина, на начин што спречува насобирање на застојана вода по површината и замрзнати вирчиња во студените месеци. Со тоа поплочената површина ќе биде помалку лизгава и побезбедна во текот на зимата. 

Отстранете ги тешките предмети од поплочената површина

Поради феноменот на проширување, како последица на циклусите на замрзнување и одмрзнување, можно е павер-елементите да се подигнуваат при замрзнување и да се враќаат надолу по одмрзнувањето. За да го спречите разместувањето на павер-елементите, обидете се да ги преместите сите тешки предмети од поплочените површини пред првиот снег. 

Проверете ја состојбата на поплочената површина

Внимателно разгледајте ја поплочената површина и ако забележите сериозни пукнатини или оштетувања, размислете за замена на павер-елементите.

Ако ги подготвивте поплочените површини за претстојната зимска сезона, ви останува само да ги извадите лопатите за снег и да ги дочекате подготвени првите снегулки!

Бидете внимателни при чистењето на снегот

И не заборавајте!

Користете лопата без метална острица, а за одмрзнување на мразот користете соодветни производи, во согласност од видот на поплочената површина и препораките на производителот. Ако користите бехатон од производствената палета на Semmelrock, компанијата препорачува да се користат производи соодветни за бетонски производи (на пример, на основа на NaCl и MgCl). 

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате ли прашања за нас или за нашите производи?

 Контактирајте нè и ќе ви помогнеме!

Дали ви треба дополнителна помош?

Сакате персонализирана понуда?

Контактирајте ги нашите претставници за продажба!

Локации на дистрибутери

Најдете го дистрибутерот што ви е најблизу

Пријавете се за Newsletter

Не ги пропуштајте најновите вести од нас

Слични статии

Продажба