Renoton 12 натура

Renoton 12 (Констант Плус) е пресувана ќерамида со двојни, посебно длабоки странични отвори. На тој начин се постигнува многу сигурно и цврсто преклопување против силен дожд и ветар. Renoton 12 (Констант Плус) ќерамидата со средното и преклопното испакнување, кои во подвижниот дел се прошируваат, формираат површина која изгледа многу живописно.
Просторот за поместување се движи од 28-36cm, затоа оваа ќерамида е најоптимална за реновирање на стари покриви кај кои не може да се менува ширината на летвите.
  • Димензии: 27.2 x 44.5 cm
  • Парчиња во м2: 12.0-15.5 парчиња
  • Покривна ширина: 23 cm
  • Покривна должина: 28.0-36.0 cm
  • Тежина по парче: 3,10 kg
  • Минимален нагиб на покрив со подконструкција: 20°
  • Покривна ширина: 23 cm
  • Парчиња во палета: 280 парчиња

Продажба