Traditon 12 (Македо) се одликува со две паралелни, хоризонтални вдлабнатини, кои на покривот му даваат живописна покривна структура. Оваа ќерамида е идеална за класични, фамилијарни куќи, но и за големи станбени објекти.
  • Димензии: 25.5 х 43.5 cm
  • Парчиња во м2: 12.5 парчиња
  • Покривна ширина: 21,50 cm
  • Покривна должина: 30.0-37.0 cm
  • Тежина по парче: 3,20 kg
  • Минимален нагиб на покрив со подконструкција: 15°
  • Покривна ширина: 21,50 cm
  • Парчиња во палета: 300 парчиња

Продажба