MK_MKT_PHO_Anxiety woman.jpg

Пријавување неправилности

Нашето однесување

Експертиза, страст, интегритет и почит, ориентација кон крајните корисници, претприемачки дух, квалитет и одговорност: Овие вредности се основа на нашата компанија и нашата секојдневна соработка. Како цврсто вкоренети компоненти на нашата корпоративна култура, тие се рефлектираат во голем број правила, прописи и политики на Групацијата Винербергер. Нивната порака е апсолутно јасна: Секоја форма на незаконско и неетичко однесување, како и прекршување на правилата нема да се толерира!

Во светот на Винербергер, за сите нас - вработени, крајни корисници, добавувачи и партнери - нашата амбиција е да живееме според највисоките стандарди за интегритет, деловна етика и одржливост, обезбедувајќи фер однесување низ целата групација.

Известување: Кога нешто не е во ред

Наша должност е да промовираме корпоративна култура, која ги одразува нашите принципи. Ова ја вклучува обврската на сите оние што се одговорни за почитување на правилата на Винербергер да обезбедат воведување и следење на политиките и процесите. Се извршуваат внатрешна и надворешна ревизија за да се потврди ефективноста на сите правила и прописи, како и да се иницираат понатамошни подобрувања.

Ако имате причина да се сомневате дека нашите стандарди за однесување се прекршени или игнорирани, не двоумете се да го кажете тоа! Винербергер ги охрабрува сите свои вработени, добавувачи и партнери да пријават било какви потенцијални неправилности, прекршувања или непочитување на нашиот кодекс на однесување!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp е надворешна, независна услуга за известување на неправилности која гарантира дека вработените, клиентите, добавувачите и партнерите можат доверливо и анонимно да ја изразат секоја загриженост. Услугата SeeHearSpeakUp ни овозможува да истражиме какво било пријавено незаконско, неетичко или несоодветно однесување и да ги испитаме поплаките примени преку Комитетот за известување на неправилности на Винербергер.

Канали за известување: Еве како работат!

Дали сте свесни за незаконско, неетичко или несоодветно однесување на вашето работно место? Ве молиме пријавете на еден од следниве доверливи начини:

 

Јавете се на 0800 80482

Пратете мејл на report@seehearspeakup.co.uk

Или реагирајте онлајн преку seehearspeakup.co.uk/wienerberger

Woman looking at computer screen in front of brick-lined wall

Kонтакт

Пронајди како да контактираш со некој од Управата или внеси ги прашањата преку онлајн формуларот.

Продажба