Porotherm 10 Profi

До 50% побрза градба во однос на досегашните системи за градење. Голема носивост, дебелина на преградниот ѕид и тежина на тулата. Се користи за ѕидање на преградни ѕидови, а со своите димензии е прилагоден на Porotherm PROFI системот за градење. Идеални рамни површини, одличен носач на малтер и еколошки производ. Лепилото за ѕидање Dryfix.Extra се добива бесплатно со Profi системот са градење.
  • Дебелина: 100 mm
  • Должина: 500 mm
  • Ширина: 100 mm
  • Висина: 249 mm
  • Тежина: 9,10 kg
  • Јакост на притисок: 10 N/mm²

Референци

Male and female project manager collaborating in front of computer screen at office

Пријава за Newsletter

Претплатете се на нашиот њуслетер и бидете први што ќе ги дознаете најновите вести, производи, игри, итн.
Се што ви треба е да го внесете вашето име и е-пошта!

Продажба