Вентилaциона лента за било/гребен 5 m (алуминиум)

Вентилационите канали овозможуваат проток на воздух од стреата до гребенот што е неопходно за сушење на покривот и температурна постојаност. Вентилационата лента за било/гренен е достапна во различни димензии (280 mm и 320 mm) и во црна, црвена и кафеава боја.

Референтни објекти

email, chat and telephone symbols

Пријава за Newsletter

Пријавете сѐ за нашиот Newsletter и бидете во тек со сите новитети од светот на Винербергер. 📩

Продажба