Оддушник сет

Оддушник сетот содржи глинена капа, ќерамида, цевка, ребрасто црево и манжетна. Со ова системско решение на Tondach се овозможува вентилација на објектот.

Референтни објекти

email, chat and telephone symbols

Пријава за Newsletter

Пријавете сѐ за нашиот Newsletter и бидете во тек со сите новитети од светот на Винербергер. 📩

Продажба