Четиринасочен конектор A15, 100x100 mm, серија „Направи сам“

Четиринасочниот конектор од серијата „Направи сам“ се користи за постигнување премин меѓу одводните канали при промена на насоката. Благодарение на интегрираните празнини за отвори, образувањето на врски Х;L;Т се воспоставува бргу, лесно и без проблеми.

Број на продукт Работни димензии Ш1 х В1 Клас натоварване
Број на продукт
668110215
Работни димензии Ш1 х В1
125x117 mm
Клас натоварване
A15
email, chat and telephone symbols

Пријава за Newsletter

Пријавете сѐ за нашиот Newsletter и бидете во тек со сите новитети од светот на Винербергер. 📩

Продажба