Краен затворач со отвор ø90

Крајните затворачи со интегриран отвор за сврзување со цевките го затвораат одводниот канал преку лесно поставување во претходно подготвените жлебови, додека истовремено обезбедуваат премин кон цевки со ø 75 или ø 90.

Број на продукт Работни димензии Ш1 х В1 Клас натоварване
Број на продукт
668110209
Работни димензии Ш1 х В1
Клас натоварване
B125, C250
email, chat and telephone symbols

Пријава за Newsletter

Пријавете сѐ за нашиот Newsletter и бидете во тек со сите новитети од светот на Винербергер. 📩

Продажба