Краен затворач 100x50 mm, серија „Направи сам“

Крајните затворачи Semdrain од серијата „Направи сам“ се неодминлив дел од системот за дренажа, наменети за затворање на одводниот канал, со оглед на тоа што се поставуваваат во претходно оформените жлебови.

Број на продукт Работни димензии Ш1 х В1 Клас натоварване
Број на продукт
668110203
Работни димензии Ш1 х В1
112x55.5 mm
Клас натоварване
A15
email, chat and telephone symbols

Пријава за Newsletter

Пријавете сѐ за нашиот Newsletter и бидете во тек со сите новитети од светот на Винербергер. 📩

Продажба