Краен затворач, 100x50 mm

Крајните затворачи Semdrain се неодминлив дел од системот за дренажа, наменети за затворање на одводниот канал, преку лесно поставување во претходно подготвените жлебови за оваа цел.

Број на продукт Работни димензии Ш1 х В1 Клас натоварване
Број на продукт
668110206
Работни димензии Ш1 х В1
112x55.5 mm
Клас натоварване
B125, C250
email, chat and telephone symbols

Пријава за Newsletter

Пријавете сѐ за нашиот Newsletter и бидете во тек со сите новитети од светот на Винербергер. 📩

Продажба