Краен затворач, 100x50 mm

Крајните затворачи Semdrain се неодминлив дел од системот за дренажа, наменети за затворање на одводниот канал, преку лесно поставување во претходно подготвените жлебови за оваа цел.

Број на продукт Работни димензии Ш1 х В1 Клас натоварване
Број на продукт
668110206
Работни димензии Ш1 х В1
112x55.5 mm
Клас натоварване
B125, C250
Hand typing on tablet computer lying on blueprint

Пријава за Newsletter

Бидете секогаш во тек! Пријавете се за нашиот билтен затоа што ви ги испраќаме само најважните информации од светот на Винербергер 📩

Продажба