Решенија за ѕид

Изградбата на домот не е лесна работа, затоа е важно да се посвети посебно внимание на одредени работи. Првиот и најважен чекор е внимателно да го одберете градежниот материјал - а тулите Porotherm секогаш се вистинскиот избор.
Изберете го соодветниот модел за комфорен и безбеден дом.

Квалитетот на домувањето со системот Porotherm

Добро изолираниот објект е предуслов за создавање на удобности при домувањето.

Карактеристиките на енергетски ефикасната и оптималната градба треба да се вклучат во процесот на проектирање уште во фазата на идејното решение, затоа што на тој начин се постигнуваат најквалитетни резултати.

Young blurred architect sitting in the office and designing new building, with digital drawing on tablet PC and paper sketch. Architecture, building and renovation concepts. Great design for advertisement and illustration of architecture business.

Пријава за Newsletter

Повремено информирајте сè за нашите новитети, иновативни производи, настани и промоции.

Продажба