Медитеран плус теракота антик

Овој производ го истакнува Тосканскиот стил во нашиот регион; со кој се постигнува хармоничен изглед на целиот објект. Ќерамидата Tondach Медитеран Плус е со поместување до 2;5 cm на покривната должина; со неа се постигнува ефикасност при покривањето на објектот. Ќерамидата Медитеран Плус со својата форма; му дава на покривот медитерански изглед. Таа е повеќе функционална и трае со генерации.
  • Димензии: 27.5 х 44.0 cm
  • Парчиња во м2: 13.6-14.4 парчиња
  • Покривна ширина: 21 cm
  • Покривна должина: 33.0-35.0 cm
  • Тежина по парче: 3,20 kg
  • Минимален нагиб на покрив со подконструкција: 15°
  • Покривна ширина: 21 cm
  • Парчиња во палета: 300 парчиња