Твист е една од најомилените модели на ќерамиди со голем формат за инвеститорите и проектантите. Хармонијата со која зрачи покривот со Твист ќерамиди, привлекува особено внимание. Површината
на покривот ја прави посебна, без разлика дали се работи за нов или реновиран покрив.
  • Димензии: 30.0 x 50.0 cm
  • Парчиња во м2: 9.2-10.6 парчиња
  • Покривна ширина: 25,50 cm
  • Покривна должина: 37.0-42.5 cm
  • Тежина по парче: 3,60 kg
  • Покривна ширина: 25,50 cm
  • Парчиња во палета: 280 парчиња